Ken je bedrijf & ken je klant — Carita Sutherland

DAT ER VEEL CULTUREN BINNEN HET BEDRIJFSLEVEN ZIJN, WETEN WE INMIDDELS. MAAR WAAR WE WEINIG GRIP OP KRIJGEN IS DE JUISTE KENNIS OVER DE VERSCHILLENDE CULTUREN. WANT WELKE CULTUUR HEERST ER BINNEN JOUW BEDRIJF? EN HOE KUN JE DEZE CULTUUR OP DE JUISTE MANIER ANALYSEREN EN OPTIMALISEREN? JE LEEST HET IN MIJN BOEK: ‘KEN JE BEDRIJF & KEN JE KLANT’ EN ERVAART HET IN DE WORKSHOP DIE HIERAAN GEKOPPELD IS.

Carita Sutherland